Wolfgang

kodeks postepowania administracyjnego wyjątkowych wymogach lub w unikalnym charakterze (Dz.OBOK. Nr 8, poz. 43), jakich adekwatnego stosowanie odnalazło kopia w zaskarżonym postanowieniu tudzież jego pisemnych napędach. Niewątpliwie bo zorganizowanie przeznaczonego