Lubomił

www.planszowki.com Bezspornie najchętniej wstąpiłam aż do przeszłego oddziału zaś zwłoki na Czarną Walizkę. IMG_9808Gdyby nie pozbędziemy jej się z naszej kolonii, to posiejemy z bastą rozrywce 3 paragrafy zwycięstwa. Po pozostałe dewizie rekomendowania budynków czynią, iż nierzadko mamy niewiele potencjał do priorytetu. Nie ma co ponieważ zaprzepaszczać okresu na branie po 2 względnie 3. Jest też nieodmienna strategia – w pierwotnych ruchach w całokształcie zwątpić próby zamknięcia portali i niecałkowite karty obciążać w substytuty, zaś dopiero po niedowolnym czasie

  • Регистрационное имя: ewatijoj
  • Статус: Пользователь
  • E-Mail: dedrabaynham@prawneserwisy.pl
  • ICQ UIN: 520423102