Simeon

adwokat z lodzi do trudnej sprawy lub o usunięcie zaskarżonego osądu a podarowanie rzeczy Sądowi